Podstawa:
wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR.

Ogólne właściwości i zastosowanie:
Elastyczna płyta, łatwo dostosowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce jak i gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co polecana jest także do motoryzacji.

Wymiary standardowego arkusza:

  • Wymiary arkusza: 1500 mm x 1500 mm
  • Grubość: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm
  • Dokładność: Grubość: <1 mm = ±0,1 mm, ≥ 1mm = ±10%, Długość: ±50 mm, Szerokość: ±50 mm

 

Właściwość Metodologia Jednostka Specyfikacja
Ściśliwość ASTM F36/J % 11
Powrót ASTM F36/J % 50
Wytrzymałość na rozciąganie

• 16h, 300°C, 50MPa
• 16h, 175°C, 50MPa

DIN 52910  MPa 8

22
28

Specyficzne natężenie przepływu przecieku wg

• Olej IRM 903, 5h, 150°C
• ASTM Paliwo B, 5h, 23°C
• HNO340%, 18h, 23°C
• H2SO465%, 48h, 23°C

DIN 28090-2
ASTM F 146

 

g(s*m)/cm3

%
%
%
%

2,0

 

 

Temperatura szczytowa °C/°F 320
Temperatura długotrwała
– z parą
°C/°F 280
220
Ciśnienie bar/psi 10