konstrukcja: stal nierdzewna falista, guma, materiał bezazbestowy

koszulka: czysty, spiekany PTFE

temperatura: -200 ÷ +260 [°C]

średnice:

  • do Ø500mm – jeden element
  • pow.Ø500mm – elementy zgrzewane

wymiary: wg ASME, EN (DIN)

zastosowanie: instalacje chemiczne, farmaceutyczne,  spożywcze, rurociągi z tworzyw sztucznych