Sznur ceramiczny miękki z rdzeniem włóknistym
Typ: ACW – O temperatura pracy: -100 ± +650 [°C]
chwilowo do +800 [°C]
materiał: przędza glinokrzemianowa oplatana + mata ceramiczna punkt topnienia włókien +1760 [°C]
zbrojenie: brak gęstość w g/cm3: 0,5
zastosowanie: w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych, dylatacyjnych, w elektrowniach, w koksownictwie, odlewnictwie, przemyśle ceramicznym, gospodarce komunalnej

 

Sznur ceramiczny miękki zbrojony z rdzeniem włóknistym
Typ: ACZ – O temperatura pracy: -100 ± +1100 [°C]
chwilowo do 1200 [°C]
materiał: przędza glinokrzemianowa + inconel + mata ceramiczna punkt topnienia włókien +1760 [°C]
zbrojenie: drut CrNi ø 0,1 mm gęstość w g/cm3: 0,5
zastosowanie: w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych, dylatacyjnych, w koksownictwie jako baterie koksownicze, odlewnictwie jako uszczelnianie form, w przemyśle ceramicznym do wózków i pieców ceramicznych

 

Sznur BIO-TEX miękki zbrojony inconelem z rdzeniem włóknistym
Typ: ACZ – O/BIO-TEX temperatura pracy: -100 ± +1000 [°C]
chwilowo do 1100 [°C]
materiał: przędza BIO-TEX zbrojona + mata BIO-TEX zawartość włókien RCF/azbestu brak
zbrojenie: drut CrNi ø 0,1 mm gęstość w g/cm3: 0,65
zastosowanie: w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych oraz dylatacyjnych, w elektrowniach, koksownictwie jako baterie koksownicze, w odlewnictwie, przemyśle ceramicznym, gospodarce komunalnej ( w piecach węglowych)

Uwagi: Podane dane techniczne nie stanowią gwarancji właściwej pracy sznura w określonych warunkach. Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału. Nie stanowią gwarancji ani podstawy dochodzenia roszczeń.