Szczeliwa Ceramiczne

Szczeliwa ceramiczne to jeden z produktów, dostępnych w ofercie firmy ANBI-TECH. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, z uwagi na zastosowanie w nich szczeliw przędzy glinokrzemianowej. Użycie tego typu materiału powoduje również, iż szczeliwa posiadają dużą sprężystość w zakresie powstałego szczeliwa. Posiada ono do 18% włókien organicznych, które w początkowej fazie użytkowania mogą ulec wypaleniu bez większych strat dla samych parametrów szczeliwa.

Szczeliwo ceramiczne ma zastosowanie spoczynkowe i jest przeznaczone do uszczelniania suszarek, pieców przemysłowych, młynów węglowych i baterii koksowniczych.

Szczeliwo ceramiczne
Typ: ACW temperatura pracy:  -100 ± + 600 [°C]
chwilowo do +800
materiał: przędza glinokrzemianowa wzmocniona włóknem szklanym punkt topnienia włókien +1760 [°C]
zbrojenie: brak gęstość w g/cm3: 0,65
zastosowanie: do uszczelniania suszarek, pieców przemysłowych, młynów węglowych, baterii koksowniczych, do termoizolacji gorących elementów

 

Szczeliwo ceramiczne zbrojone inconelem
Typ: ACZ temperatura pracy: -100 ± +1100 [°C]
materiał: przędza ceramiczna punkt topnienia włókien +1760 [°C]
zbrojenie: drut CrNi ø 0,1 mm gęstość w g/cm3: 0,65
zastosowanie: w piecach, klapach, włazach, otworach dylatacyjnych, w elektrowniach, hutnictwie, odlewnictwie, przemyśle ceramicznym, w piecach węglowych
Szczeliwo z włókien BIO-TEX zbrojone inconelem
Typ: ACZ – BIO temperatura pracy: -100 ± +1000 [°C]
chwilowo do 1100 [°C]
materiał: przędza BIO-TEX zbrojona zawartość włókien RCF/azbestu brak
zbrojenie: drut inconelowy CrNi ø 0,1 mm gęstość w g/cm3: 0,65
zastosowanie: w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych oraz dylatacyjnych, młyny węglowe, baterie koksownicze, wózki i piece ceramiczne, piece węglowe

 

Szczeliwo ceramiczne zbrojone HT-1400
Typ: ACZ – HT temperatura pracy: ciągłej +1300 [°C]
chwilowo do +1400 [°C]
materiał: przędza ceramiczna HT punkt topnienia włókien +1760 [°C]
zbrojenie: drut ze stali molibdenowej ø 0,1 mm gęstość w g/cm3: 0,65
zastosowanie: w piecach, klapach, włazach, otworach wyczystkowych oraz dylatacyjnych, w piecach węglowych, wózkach i piecach ceramicznych, baterie koksownicze, w odlewnictwie jako uszczelnianie form

Uwagi: Podane dane techniczne nie stanowią gwarancji właściwej pracy sznura w określonych warunkach. Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału. Nie stanowią gwarancji ani podstawy dochodzenia roszczeń.