Właściwość Metodologia Jednostka Specyfikacja
Ściśliwość ASTM F36/J % 10
Powrót ASTM F36/J % 55
Wytrzymałość na rozciąganie

• 16h, 300°C, 50MPa
• 16h, 175°C, 50MPa

DIN 52910  MPa 9

29
35

Specyficzne natężenie przepływu przecieku wg

• Olej IRM 903, 5h, 150°C
• ASTM Paliwo B, 5h, 23°C
• HNO340%, 18h, 23°C
• H2SO465%, 48h, 23°C

DIN 28090-2
ASTM F 146
g(s*m)/cm3

%
%
%
%

2,0

6
6

 

Temperatura szczytowa °C/°F 350
Temperatura długotrwała
– z parą
°C/°F 300
230
Ciśnienie bar/psi 10