Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Waszych przedstawicieli jest firma Anbi-Tech s.c. Anna Chłosta Bartłomiej Chłosta z siedzibą w Olewin 50A 32-300 Olkusz reprezentowana przez Anna Chłosta, Bartłomiej Chłosta.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych na podst. art. 6 b,c ww. rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe oraz przedstawicieli przekazujemy pracownikom, partnerom handlowym oraz podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji zamówienia i jego rozliczenia, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, informatyczne, ściągania należności. Mogą być także przekazane podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe, a także przedstawicieli będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu zakończenia transakcji handlowych, ich rozliczenia bądź przedawnienia, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy/zlecenia.
 5. Posiada Pani/Pan, Państwa przedstawiciele prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Mają Państwo oraz przedstawiciele prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa czy przedstawicieli narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy/zlecenia.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane wraz z danymi przedstawicieli pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, z zapytań, zamówień, ofert handlowych, a także z publicznie dostępnych źródeł.

Z poważaniem
Anbi-Tech s.c. Anna Chłosta Bartłomiej Chłosta
Olewin 50A 32-300 Olkusz
e-mail: anbi@anbi-tech.pl, tel. 693 726 777