Poliamid PA 6 – obróbka poliamidu

Nazwy handlowe: Nylon, Ertalon®, Nylatron®, Boramid, Tarnamid®, Tecamid®.

Obróbka poliamidu.

Poliamid PA powstaje poprzez bezpośrednią polimeryzację, jest to tworzywo sztuczne posiadające wiele odmian, powstałych poprzez różnego rodzaju dodatki uszlachetniające. PA charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, dużą wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na ścieranie oraz małym współczynnikiem tarcia.  Dużą zaletą poliamidów jest ich stałość kształtu w podwyższonych temperaturach. Ponadto są odporne na działanie benzyny i rozpuszczalników.

Wybrane zastosowania poliamidów

Poliamid PA 6 wytwarzany jest metodą wytłaczania i charakteryzuje się wysoką udarnością, lecz w porównaniu do poliamidu odlewanego PA 6G oraz poliamidu PA 66 posiada mniejszą odporność na ścieranie, relatywnie wyższą absorpcję wody oraz mniejszą stabilność wymiarową.

Poliamid PA 6 +MoS2 Dodatek dwusiarczku molibdenu podwyższa jego odporność na ścieranie, poprawia właściwości ślizgowe bez obniżania udarności oraz wytrzymałości na zmęczenie.

Poliamid PA 66 w porównaniu do poliamidu PA 6 posiada wyższą wytrzymałość mechaniczną, większą sztywność, twardość oraz odporność na ścieranie i często stosowany jest na elementy ślizgowe. Własności fizyczne poliamidu PA 66 są zbliżone do poliamidu PA 6G.

Poliamid PA 66 -GF30 (Poliamid PA 66 + 30% włókna szklanego) w porównaniu do niewzmocnionego poliamidu PA 66 przez dodanie włókna szklanego charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na rozciąganie i na nacisk, większą sztywnością, stabilnością wymiarową, wyższą temperaturą pracy do 120oC pracy ciągłej przy zachowaniu bardzo wysokiej odporności na zużycie.

Poliamid PA 6G jest poliamidem odlewanym, produkowanym poprzez bezpośrednią polimeryzację w formach odlewniczych. W stosunku do poliamidu wytłaczanego PA 6G posiada lepsze własności fizyczne, jak również wyższą wytrzymałość na ciśnienie i rozciąganie, wyższą maksymalną sztywność i twardość oraz ulepszoną odporność na ścieranie i zużycie.

Poliamid PA 6 G +MoS2 jest poliamidem o podwyższonej strukturze krystalicznej i dobrych właściwościach ślizgowych w warunkach pracy awaryjnej. Dodatek dwusiarczku molibdenu podwyższa jego odporność na ścieranie, poprawia właściwości ślizgowe bez obniżania udarności oraz wytrzymałości na zmęczenie.

Poliamid P 6G-CC jest poliamidem odlewanym o własnościach klasyfikujących go pomiędzy poliamidem odlewanym PA 6G a wytłaczanym PA 6.

Poliamid PA 6G-WS jest poliamidem stabilizowanym cieplnie, co przeciwdziała termiczno – utleniającemu zużyciu się tworzywa pod wpływem temperatury. W porównaniu do czystego poliamidu PA 6G charakteryzuje się wyższą odpornością na starzenie cieplne oraz umożliwia pracę ciągłą w temperaturze do 120oC.

Poliamid – Oilamid® jest innowacyjnym tworzywem konstrukcyjnym z wewnętrznym smarowaniem poprzez modyfikację poliamidu PA 6G olejem, smarem stałym oraz stabilizatorami. Poliamid Oilamid® wykazuje najwyższą wytrzymałość na zużycie ze wszystkich poliamidów technicznych (nawet 5-krotnie wyższą przy zastosowaniach ślizgowych), ma niski współczynnik tarcia przy pracy na sucho i wchłania niewielką ilość wilgoci.

Poliamid – Lubramid® 600T jest poliamidem odlewanym ze specjalnymi dodatkami i smarem stałym. Zastosowane dodatki i smar stały zostały zmieszane w takich proporcjach, aby uzyskać wyjątkowo niski współczynnik tarcia ok. 0,15µ oraz redukcję do minimum tendencji do buksowania (zatrzymanie – poślizg). Materiał ten stanowiąc uzupełnienie podstawowych gatunków poliamidów PA 6G, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie przy nieskomplikowanej obróbce oraz zapewnia stały efekt smarowania i utrzymanie własności ślizgowych na stałym poziomie w ciągu całego okresu eksploatacji wyrobu.

Poliamid – Calaumid®612 jest produktem mieszanym na bazie kaprolaktamu oraz laurinlaktamu, produkowanym metodą bezpośredniej polimeryzacji w formach odlewniczych. Materiał ten w stosunku do poliamidu PA 6G ma wyższą odporność na obciążenia dynamiczne oraz niższą absorpcję wilgoci.

Poliamid – Calaumid®612 z racji swojej wytrzymałości na obciążenia dynamiczne nadaje się do obciążeń udarowych, jakie mogą występować w kołach zębatych oraz rolkach tocznych.

Poliamid – Calaumid®612-Fe dodatkowo zawiera rdzeń ze stali nierdzewnej (aluminium lub brązu).

Poliamid – Calaumid®1200 produkowany jest na bazie aktywowanych reakcji anionowych. Wyroby gotowe oraz półfabrykaty wykonywane są metodą odlewania konwencjonalnego. Wynikiem tego procesu jest wysoko molekularny, wysoko krystaliczny i wolny od naprężeń materiał, który charakteryzuje się bardzo niską absorpcją wilgoci, wysoką stabilnością wymiarową, wysoką odpornością na obciążenia udarowe również w niskich temperaturach oraz bardzo dobrą odpornością chemiczną.

Poliamid – Calaumid®1200 to idealny materiał na wysoko obciążone rolki i koła bieżne, jak również na elementy konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi wymaganiami odnośnie odporności kształtu, długotrwałości czasu pracy oraz (lub) bezpośredniego kontaktu z wodą.

Poliamid – Calaumid®1200-Fe dodatkowo zawiera rdzeń ze stali tnącej (aluminium lub brązu).

Poliamid ma zastosowanie w produkcji takich elementów jak nakrętki trapezowe z poliamidu czy np. ertalon teflon. Na szeroką skalę jest stosowany w budowie maszyn, pojazdów, technice transportowej, w maszynach włókienniczych, pakujących i papierniczych oraz maszynach rolniczych, drukarskich i budowlanych.

Kolor:

  • Poliamid PA 6 naturalny, biały, niebieski
  • Poliamid – Oilamid® żółty
  • Poliamid PA 6 +MoS2 czarny
  • Poliamid PA 6G naturalny, zielony
  • Poliamid – Calaumid® naturalny
  • Poliamid – Lubramid® 600T szary, czerwony, zielony

Szeroka gama poliamidów

Duży wybór poliamidów umożliwia dobór tworzywa o właściwościach odpowiadających technicznym wymogom konkretnych projektów. Już na etapie konstrukcji można ograniczyć koszty na korektę i naprawę zniszczonych elementów. Dzięki temu można uznać poliamid za wysoki jakościowo i efektywny materiał, mający szerokie obszary zastosowań. W standardzie firmy ANBI-TECH tego typu rozwiązania produkcyjne zapewniają efektywność i wysoką jakość oferowanych produktów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, także w przypadku innych materiałów i tworzyw konstrukcyjnych oraz kontakt w celu złożenia oferty i pytań.