PŁYTY WERMIKULITOWE

Opis 
Bezazbestowe, pozbawione włókien ceramicznych płyty izolacyjne na bazie wermikulitu eksfoliowanego i spoiw nieorganicznych, formowane są przez prasowanie z dodatkiem spoiw.
Stanowią materiał łatwy do obróbki mechanicznej. Wykazują znakomitą odporność na wysokie temperatury, szok termiczny i bezpośrednie uderzenie płomieni oraz dobrą oporność elektryczną i niską kurczliwość.
Skład 
papier mikowy + żywica silikonowa/ żywica poliestrowa
Zastosowanie 
  • wyłożenie pieców przemysłowych
  • izolacja urządzeń grzewczych i hutniczych
  • izolacja komór paleniskowych w bojlerach
  • w urządzeniach do smażenia w głębokim tłuszczu
  • izolacja elementów grzejnych w piekarnikach
  • jako reflektory w nowoczesnych typach pieców

OPIS PARAMETRU WARTOŚĆ
TYP SF-400 SF-600 SF-750
  1100
  350-400 600-650 700-900
Przewodność cieplna (W/mk) – 200°C 0,14 0,16 0,18
Przewodność cieplna (W/mk) – 400°C 0,16 0,18 0,2
Przewodność cieplna (W/mk) – 600°C 0,18 0,2 0,21
Format w mm 1020 X 620 1020 X 620 1020 X 620
Grubość w mm 25 – 50 ± 0,20 25 – 50 ± 0,20 8 – 40 ± 0,20
Kolor złocisto – brązowy
Wszystkie podane informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu tych wyrobów.
Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.