PEEK – Polieteroeteroketon    

Nazwy handlowe: Borapeek, KETRON PEEK, TECAPEEK VICTREX

Polieteroeteroketon PEEK jest częściowo krystalicznym tworzywem termoplastycznym o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, również przy obciążeniach termicznych. PEEK charakteryzuje się wysoką temperaturą pracy ciągłej wynoszącą +250 do – 310°C oraz doskonałą odpornością chemiczną i odpornością na promieniowanie wysokoenergetyczne. Dobre własności ślizgowe oraz odporność na hydrolizę stanowią uzupełnienie tego profilu wysokoparametrowego tworzywa sztucznego i czynią z niego prawie uniwersalne tworzywo konstrukcyjne na mocno obciążone termiczno-mechaniczne części maszyn i urządzeń. 

WŁAŚCIWOŚCI PEEK:

    •  odporność na wysokie temperatury

    •  wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność oraz twardość

    •  doskonała odporność na różne chemikalia

    •  wysoka odporność na promieniowanie UV

    •  bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz niski współczynnik tarcia

    •  w zależności od typu, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi

    •  lepsza odporność na działanie kwasów niż w przypadku poliamidu 

    •  wyjątkowo wysoka odporność na promieniowanie wysokoenergetyczne

 

Przykłady zastosowań: 

•koła zębate 

•elementy pomp, zawory i gniazda zaworów 

•elementy stosowane w lotnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, elektrycznym i samochodowym. 

•ślizgowe 

•pierścienie tłokowe

•zawory