MIKANIT ( GRZEJNIKOWY, KOMUTATOROWY )

Opis 
Materiał elektroizolacyjny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą silikonową lub poliestrową. Stanowi doskonałą alternatywę dla płyt izolacyjnych na bazie azbestu.
Skład 
papier mikowy + żywica silikonowa/ żywica poliestrowa
Zastosowanie 
w aplikacjach wysokiego napięcia
jako płaskie przekładki elektroizolacyjne w tosterach, ekspresach, podgrzewaczach
w piecach indukcyjnych, łukowych
jako izolacja elementów grzejnych w urządzeniach termicznych
 

WŁASNOŚCI $ JEDNOSTKA NORMA
Wytrzymałość na zginanie (min) 120 N/mm IEC 371-2:20°C i HR 50%
Wytrzymałość na rozciąganie 110 MPa ISO 527 20°C
Gęstość 2,2 g/cm3 IEC 371-2
Zawartość miki 90 % IEC 371-2
Lepiszcze silikonowe 1 % IEC 371-2
Spadek wagi (2h/450°C) <2 % IEC 371-2
Absorpcja wody 2h/20°C <0,5 % IEC 371-2
Odporność cieplna 1000 °C  
Maksymalna odporność cieplna w krótkim okresie czasu 1200 °C  
Wytrzymałość dielektryczna (20°C) 30 kV/mm IEC 371-2
Przewodnictwo cieplne \\ do płyty 3,00 W/m°K  
Przewodnictwo cieplne prostopadle do płyty 0,30 W/m°K  
Rozszerzalność cieplna \\ do płyty 1,00E-0,5 K-1  
Palność V-0   UL 94

Ogólne właściwości:
  • odporność na wysokie temperatury do 1000°C
  • niskie przewodnictwo cieplne
  •  dobra odporność chemiczna, w tym na oleje i smary
  •  wysoka wytrzymałość na ściskanie
  •  dobra odporność na przepięcia
  •  brak zawartości azbestu

 
Wszystkie podane informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu tych wyrobów.
Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.